Onze School

De Meester G. Propschool is een gezellige openbare basisschool met ongeveer 230 leerlingen. Wij bieden de leerlingen een veilige en inspirerende omgeving, waarin ze op een plezierige manier veel kunnen leren. We werken met actuele lesmethoden, daarbij hoort ook aanvullend het gebruik van digitale middelen, zoals Chromebooks. 

Toekomstgericht onderwijs

De school ontwikkelt zich tot een Thinking for Learning school (T4L). In deze vorm van onderwijs neemt de school de kinderen mee in het ontwikkelen van de vaardigheden creatief denken, coöperatief werken en meedenkend leren. Uiteraard blijven we ons ook richten op leeropbrengsten, excellentiebeleid en ouderbetrokkenheid.
 

Op verschillende manieren werken

De leerlingen zijn verdeeld over twaalf groepen en er zijn ruim twintig leerkrachten aan onze school verbonden. De kinderen krijgen op verschillende manieren les. Ze werken in jaargroepen, maar we organiseren ook activiteiten en lessen waarbij we leerlingen niet op leeftijd indelen. Ook zetten we verschillende werkvormen in, zoals onderzoeken of coöperatief (samenwerkend) leren. We volgen de ontwikkelingen van de kinderen met ons leerlingvolgsysteem, waardoor we ook goed zicht hebben op de zorg die kinderen nodig hebben. Het draagt allemaal bij aan goede leeropbrengsten.
 

Veel extra ontwikkelmogelijkheden

We bieden de kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen door het aanbieden van extra vakken en activiteiten, zoals schaken, bridge, Spaans, wiskunde, techniekdagen en verschillende sporten. Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden door de inzet van de Kanjertraining.
 

Creatief leren denken

Wij zijn een kunst en cultuurschool. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van het creatief denkvermogen. Dit is een vaardigheid waar de kinderen hun hele leven profijt van kunnen hebben. Een leerkracht is hierop gespecialiseerd, waardoor we het als school optimaal kunnen inzetten.
Hier ziet u een filmpje over kunstzinnige oriëntatie.

Openbare school

Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn. Er is veel ruimte voor de inbreng in de vorm van hulp en ideeën van leerlingen en ouders.
 

Een nieuw gebouw

Het schoolgebouw aan het Groenewegje was knus, sfeervol en karakteristiek, maar we zijn ontzettend blij dat we in 2017 in ons prachtige nieuwe gebouw 'De Garve' zijn gestart.