Groep 4/5

Welkom op de groepspagina van groep 4/5.

We hebben een groep van 26 kinderen, 15 in groep 4 en 11 in groep 5.

Op maandag is juf Ellen bij ons in de groep en op dinsdag tot en met vrijdag is juf Martine er.

In groep 3 werkten we vooral met veilig leren lezen en rekenen. Daar komen nu wel een paar extra dingen bij. We hebben vorig jaar al wel een beetje meegeluisterd met groep 4, dus het is niet meer helemaal nieuw.

We werken hard aan rekenen, taal, en spelling. Daarnaast hebben we ook vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, verkeer en Engels.

Op de maandag en donderdag hebben we gym in de gymzaal van de Zuiderenk.

Op de woensdag hebben we cultuurlessen waarbij drama, dans, tekenen, handvaardigheid en muziek aan bod komen. Dit doen we groepsdoorbroken met groep 3 en 5.

Groep 4 is op vrijdagmiddag vrij. Groep 5 gaat dan wel naar school, dan is er groepsdoorbroken begrijpend lezen. De rest van de middag zijn we met een klein groepje.

Ook krijgen we iedere week een raadsel van Grej of the day. Dan mogen we raden waar het over gaat. Een grej is een weetje, het is dan ook een kort lesje.

We gaan er samen een fijn, gezellig en leerzaam jaar van maken!

Juf Martine en juf Ellen