Groep 1/2C

Welkom op de groepspagina van groep 1/2c.

In onze groep zitten momenteel 19 kleuters. Op maandag t/m donderdag is juf Janneke in de klas en op vrijdagochtend juf Marleen. 

Hoe ziet een schoolweek er uit in groep 1-2?

Inloop en de kring

We beginnen de dag vanaf 8.20 uur in de kring of met de inloop. Tijdens de inloop liggen er voor de kinderen werkjes klaar waar ze zelfstandig mee kunnen werken. Tijdens de kringactiviteiten werken we met thema’s. Aan de hand van thema’s worden er op het gebied van rekenen, taal, kunstzinnige vorming, muziek of beweging diverse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen die in groep 1-2 behaald moeten worden. 

Speel-werkles en T4L

Om de zelfstandigheid te bevorderen, kiezen de kinderen tijdens de speel-werkles met het digikeuzebord een eigen activiteit waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Ze kunnen dan kiezen uit verschillende activiteiten zoals de huishoek, de bouwhoek, knutselen, verven, puzzelen, ontwikkelingsmateriaal en nog veel meer. Ze gaan dan zelfstandig of samen met andere kinderen aan het werk met de gekozen activiteit. Er wordt gewerkt met coöperatief leren; kinderen leren hiermee samenwerken, naar elkaar luisteren en overleggen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan T4L: Thinking for Learning. Kinderen leren hierdoor zelf na te denken en ‘out of the box’ denken. Ze leren verschillende oplossingen te bedenken en krijgen nieuwe inzichten.

Engels

Ook wordt er in de kleutergroep Engelse les gegeven. Aan de hand van liedjes, versjes of verhaaltjes maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal. 

Spelen in het speellokaal

Twee keer per week kunnen de kleuters terecht in het speellokaal. Daar zetten we klim-en en klautermateriaal neer of we doen spelletjes. Regelmatig gaan de kinderen ook op vrijdag naar het speellokaal om in kleine groepjes te (schrijf)dansen met juf Janna.

Kanjertraining

Daarnaast geven we lessen Kanjertraining. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen inzicht te krijgen in gedrag van zichzelf en van elkaar door middel van het Kanjerverhaal en de daarbij behorende gekleurde petten. De zwarte pestvogels, de gekke rode apen, de bange gele konijntjes en de witte Kanjertijger.

Buiten spelen

Als het weer het toe laat gaan we lekker buiten spelen! Sjouwen met materialen, fietsen, springen, spelen in het zand en nog veel meer!

Wij zien graag dat elk kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat!

Mocht er iets zijn loop dan na schooltijd even binnen of maak een afspraak via de mail.

Juf Janneke & juf Marleen