Groep 7/8

 

Juf Maaike van Bolhuis

Wij zijn een gezellige groep 7/8!

Iedere dag werken we hard aan de kernvakken, zoals rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. Ook werken we aan verschillende thema's tijdens de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Bij deze vakken maken we gebruik van de boeken en werkboeken, maar ook Chromebooks. Deze gebruiken we voor de verwerking van rekenen, maar ook het oefenen van bijvoorbeeld spelling. Daarnaast kunnen we het gebruiken als naslagwerk en kunnen we er teksten of verslagen op typen of presentaties op maken.

Tijdens de kunst- en cultuurlessen op vrijdag zijn we druk bezig met verschillende onderwerpen. Zo zijn we de afgelopen weken al bezig geweest met Handvaardigheid/kleien, Fotografie en Tekenen. Ook maken we later dit schooljaar de Cito Doorstroomtoets (groep 8) en groep 7 maakt de gebruikelijke Citotoetsen in februari en juni. Naast toetsen is er natuurlijk ook tijd voor leuke zaken! Zo gaat groep 7 op Hapskamp en groep 8 gaat naar Ameland. Ook verzorgen alle leerlingen van groep 8 een spetterende musical in de schouwburg.

Loop gerust eens binnen om alles te bekijken!

Juf Maaike