Groep 5

meester Martin

Groep 5 is een gezellige groep van 20 kinderen. 

In de klas komen de vakken taal, rekenen, spelling en technisch lezen dagelijks aan bod. Daarnaast is er wekelijks ook aandacht voor begrijpend lezen, kunst en cultuur, gym, verkeer, Engels en Blink (wereldoriëntatie).

We vinden het belangrijk om zelfstandig te leren werken, daarom werken wij met een weektaak. Daarnaast passen we in de lessen Thinking for Learning toe om kinderen zelf mee de wereld te leren ontdekken. 

Om tot leren te komen is een veilige leeromgeving de basis, waar alle kinderen zich thuis voelen. Hier werken we het hele jaar door aan. Tijdens de Kanjerlessen besteden we aandacht aan groepsvorming, wederzijds respect, normen en waarden en het bewust zijn van je eigen gedrag. 


Iedere ochtend is er inloop vanaf 08:20. Op het bord staat wat de kinderen bij de inloop moeten doen. Om 08:30 beginnen de lessen. 

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken! 

Afbeelding met muur, binnen
Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met persoon
Automatisch gegenereerde beschrijving