Groep 6

 

Onze groep bestaat uit enthousiaste leerlingen die er elke dag weer alles proberen uit te halen! Hoe we dat doen? Door samen te werken, oplossingen te zoeken en onszelf uit te dagen. 

Naast de kernvakken rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen gaan we ons verdiepen in ons mooie Nederland.
Het leren van topografie; waar ligt Amsterdam of waar ligt de provincie Gelderland.
Daarnaast gaan bouwen we aan ons eigen kaartbeeld. 
Welke plaatst ligt ten oosten van Amsterdam? 
Als ik van Groningen naar Eindhoven wil rijden, ga ik dan richting het noorden, oosten, westen of zuiden?

Elke week hebben wij een Kunst en Cultuurcircuit. Daarbij krijgen wij vakken als handvaardigheid, muziek en fotografie.
Daarnaast leren wij een instrument bespelen en vormen wij een klassenorkest. Aan het einde van dit project geven wij een concert voor onze ouders.

Juf Ellen en Juf Annelies