Groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4!

In groep 4 zitten 20 kinderen. Op maandag t/m woensdag geeft juf Armanda les en op de donderdag en vrijdag juf Janneke. Op donderdag werkt juf Alma met groepjes kinderen.

In groep 3 hebben de kinderen leren lezen en schrijven. Hier gaan we in groep 4 mee verder! De kinderen krijgen taal en spelling via de methode ‘Staal’. Daarnaast staat technisch en begrijpend lezen op het rooster. In groep 3 zaten deze vakken vooral in de methode ‘Veilig leren lezen’.

Kinderen leren verschillende spellingscategorieën en regels met behulp van picto’s, gebaren en raps. Iedere dag is er een oefendictee en passen we de geleerde categorieën toe in het werkboek en op de computer.

Rekenen doen we via de methode ‘Wereld in getallen’. Dit jaar leren de kinderen bij rekenen de sommen te maken tot 100, ze leren de tafels, daarnaast komt de klok aan de orde zowel analoog als digitaal en ook het meten komt aan de beurt.

In de klas doen we actief mee met de instructie. Hiervoor gebruiken we ons wisbordje en we bespreken in tweetallen de aangeleerde lesstof om het vervolgens toe te passen in opdrachten. Op deze manier leren we met en van elkaar!

Tijdens het zelfstandig werken zijn we met onze eigen taak bezig en helpt de juf kinderen die extra uitleg nodig hebben. 

We hebben ook nog ander vakken, namelijk: schrijven, Engels, wereldoriëntatie en verkeer. Op de dinsdag hebben we gym in de speelzaal en op de donderdag in de gymzaal de Zuiderenk. Op de woensdag hebben we cultuurlessen waarbij drama, dans, tekenen, handvaardigheid en muziek aanbod komen.

 We gaan er samen een fijn, gezellig en leerzaam jaar van maken!