schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten.

Vakanties schooljaar 2022 - 2023

Zomervakantie                                11 juli t/m 19 augustus 2022
Herfstvakantie                                24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                                  26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie                          27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag/Pasen                    7 t/m 10 april 2023
Koningsdag/Meivakantie             24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart                                       18 en 19 mei 2023
Pinksteren                                         29 mei 2023
Zomervakantie                                10 juli t/m 18 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023

maandag 17-10-2022
woensdag 09-11-2022
dinsdag15-11-2022
woensdag 08-02-2022
vrijdag 24-02-2022

Vakanties schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie                                16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                                  25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                          19  t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/Pasen                    29 maart t/m 1 april 2024
Koningsdag                                       27 april 2024
Meivakantie/Hemelvaart              29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren                                         20 mei 2024
Zomervakantie                                15 juli t/m 23 augustus 2024