Groep 3/4


Juf Alma Nieuwenhuizen (maandag), juf Janneke van Bersselaar (maandag) en juf Martine Wolsink (dinsdag tot en met vrijdag)

In groep 3 leren we lezen en spellen met Veilig Leren Lezen. De bij Zoem helpt ons daarbij. Op het Puddingboomplein wonen Kim, haar opa, Sim en een hele gekke geit. Wanneer opa zijn verzinselpet
 op zet beleven we de leukste avonturen.

Groep 4 leert taal en spelling met Staal. Hierbij oefenen we al een heel aantal categorieën. Voor technisch lezen hebben we Station Zuid.

Als we gaan rekenen dan oefenen wij in groep 3 de getalrij, -symbolen en -beelden, splitsen, sommen t/m 10, sommen t/m 20. Ook leren we al omgaan met tijd, geld en de kalender. In groep 4 leren we bijvoorbeeld een tafelsom begrijpen. We leren schatten op de getallenlijn en we gaan aan de gang met lengtematen. Dit alles wordt ondersteund door Wereld in Getallen.

We vinden het belangrijk dat we vooral ook spelend en bewegend leren. Door middel van spelletjes en beweegoefeningen oefenen we ongemerkt een heleboel. Fijn voor de overgang van groep 2 naar groep 3 en ook omdat je juist goed kunt leren door veel af te wisselen met bewegen.

Ook is er aandacht voor voorlezen. We luisteren graag naar verhalen. Eerst door de juf en later in het jaar zullen we ook elkaar voorlezen en vertellen over lievelingsboeken. Zo oefenen we al jong met presenteren.

We doen nog heel veel meer in groep 3 en 4, zoals schrijven, Kanjertraining, Engels, wereldoriëntatie, verkeer, dans, drama, muziek, tekenen, handvaardigheid en gym. Als groep 4 op donderdag naar de gymzaal gaat, dan gaat groep 3 naar zwemles.

We werken met een weektaak. Omdat we een combinatiegroep zijn moeten we goed zelfstandig leren werken.

Iedere ochtend is er een inloop vanaf 08.20 uur. Om 08.30 uur willen we graag starten met de les.

We gaan er een fijn, leerzaam en gezellig jaar van maken.